ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นายชนินทร์ พุ่มศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดุษฎี อินทุยศ
ครู ชำนาญการ

นางพิมพิลา หมื่นศร
ครู