ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ โรงเรียนวัดราชาธิวาส


ว่าที่รต.สุเทพ แก้วรัตน์
ครู

นายศักดา พึ่งเจียม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ คงมา
ครู ชำนาญการพิเศษ