ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นางจันทิมา สุขพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ ธรรมสโรช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษยาณี ปูชิตากร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนีย์ รุททองจันทร์
ครู

นางสาวนิภารัตน์ มลีรัตน์
ครู

นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง
ครู

นางสาวจินตนา วิชาเหล็ก
ครู