ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นางสาวอรยุดา รัตนเดช
ครู

นางรตยา สวนสมัย
ครู

นางอุรารัตน์ ทรัพย์ห่วง
ครู

นายจิรเวท อัญชันบุตร
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ ประชากุล
ครู

นางสาวดาวศิริ นุดล
ครู