ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     

เว็บไซต์คณะครู

ข้อมูลอาคารสถานที่

ผู้เข้าชม 2,113

ข้อมูลอาคารสถานที่

ตึกไชยันต์

อาคารรูปตัว L มีจำนวน 6 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องพักทานข้าวครู ,โรงอาหาร , โต๊ะทานข้าวใต้อาคารมีจอ LCD ติดทุกจุด
 • ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการ , ห้องธุรการ , ห้องโสต (ห้องประชุม) , ห้องเกียรติประวัติ (ห้องประชุม) , ห้องเคมี
 • ชั้น 3 ห้องพักครูสังคมและวัฒนธรรม , ห้องจริยธรรม
 • ชั้น 4 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ , ห้องเรียนญี่ปุ่น , ห้องปฏิบัติการณ์ทางภาษา
 • ชั้น 5 ห้องพักครูภาษาไทย
 • ชั้น 6 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ , ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยที่สุดในโลก ณ ห้องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (ห้องประชุม)

ตึกสามพี่น้อง

มีจำนวน 3 ชั้น เป็นตึกศิลปะและพละศึกษา (ชั้น 3 เป็นโรงยิม)

 • ชั้น 1 ห้องประดิษฐ์ , ห้องโภชนาการ
 • ชั้น 2 ห้องดนตรีไทย , ห้องดนตรีสากล , ห้องนาฏศิลป์ , ห้องศิลปะ , ห้องโยธวาทิต , ห้องช่างไฟฟ้า
 • ชั้น 3 โรงยิม เป็นสนามบาสในร่ม พื้นสนามยาง
 • ยิมมวย อยู่ชั้น 1 เป็นเวทีมวย ใช้ในวิชามวยไทย ก่อตั้งในสมัย ผอ.อนันต์ ทรัพวารี โดยพิธีเปิดมี สมจิตร จงจอหอ และโค้ชชื่อดังมาร่วมพิธีด้วย และจัดการแข่งขันมวยสากลเป็นประจำทุกปี โดยมีครูประจำวิชาคือ อ.สุเทพ แก้วรัตน์ ซึ่งเป็นญาติของ สมจิตร จงจอหอ

ตึกสมอราย

มีจำนวน 4 ชั้น ห้องปรับอากาศทั้งหมด

 • ชั้น 1 ห้องยืดหยุ่น , ห้องบริการ , ห้องพยาบาล , ห้องแนะแนว , ห้องกัลปพฤกษ์
 • ชั้น 2 ห้องวิชาการ , ห้องปฏิบัติการคอม
 • ชั้น 3 ห้องคอม
 • ชั้น 4 ห้องเรียนปรับอากาศ , ห้องภาษาจีน

ตึกวาสุกรี

มีจำนวน 3 ชั้น เป็นตึกวิทย์

 • ชั้น 1 ห้องคอม , ห้องสมุด , ห้องถ่ายเอกสาร
 • ชั้น 2 ห้องชีววิทยา , ห้องฟิสิกส์
 • ชั้น 3 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ , ห้องชีววิทยา , ห้องฟิสิกส์

โดมลานสนามหน้าเสาธง

เป็นโดนขนาดใหญ่ ใช้สำหรับที่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า และยังเป็นลานอเนกประสงค์ใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ

 • ประชาสัมพันธ์

โดมลานมะฮอกกานี

เป็นลานอเนกประสงค์มีเวทีใช้ในกิจกรรมต่างๆ , โรงอาหาร

 • เรือนเกษตร เป็นที่เรียนวิชาเกษตรกรรม เพาะปลูก ของ อ.ปัทมา ภูมิน้ำเงิน
 • เวที ตึกไชยันต์(จำลอง) 2462 พิธีเปิด 9/9/2013