ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายนักเรียน และรูปแบบการปักเสื้อเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลศึกษา และเครื่องแบบลูกเสือ เครื่องหมายและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกเสือ-เนตรนารี (สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ตามรายละเอียดดังแนบ

http://www.thaischooldb.com/dl/files/20160425_050130.pdf