ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)

ตามที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านตามเงื่อนไขของห้องเรียนพิเศษตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaischooldb.com/dl/files/20160409_075022.pdf