ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

- ห้องเรียนปกติ ม.1 (เพิ่มเติม)
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
- ห้องเรียนปกติ ม.4 (เพิ่มเติม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-241-5999

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 
เบอร์โทรศัพท์ 087-677-1390