ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตามที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้น ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านแยกตามห้องเรียน ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดท้ายประกาศดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaischooldb.com/dl/files/20160405_082700.pdf