ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

คณะผู้บริหาร โรงเรียนวัดราชาธิวาส


นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการ ชำนาญการ

นายกีรติ ศรีหะทัย
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปราณี อุปรา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ