ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้บริหาร

นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     พอใช้
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     
     ดี

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียนวัดราชาธิวาส

พบข้อมูล: 10 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
28 เม.ย. 2559, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีผลการเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 769.76 KB 104
25 เม.ย. 2559, 00:00 ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 1.43 MB 108
9 เม.ย. 2559, 00:00 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 193.82 KB 105
5 เม.ย. 2559, 00:00 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 834.62 KB 116
2 เม.ย. 2559, 00:00 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 909.08 KB 108
2 เม.ย. 2559, 00:00 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 276.02 KB 121
28 มี.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) 329.24 KB 163
25 มี.ค. 2559, 00:00 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) 2.13 MB 158
25 มี.ค. 2559, 00:00 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 1.41 MB 116
1 ม.ค. 2513, 00:00 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 2.46 MB 117